Helska Fundacja Sapere Aude

realizacja: kreacja logo
i wszelkich materiałów informacyjno-promocyjnych

Założycielem i Prezesem Helskiej Fundacji Sapere Aude jest Marek Chroń - Radny Miasta Helu. Siedzibą Fundacji jest miasto Hel. Fundacja została powołana do wspierania inicjatyw dzieci i młodzieży, propaguje idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej.

konkurs_estelauder