madeva wine bar

realizacja: kreacja logo i etykiet

Odkrycie wina to większe wydarzenie niż odkrycie nowej konstelacji. Gwiazd we wszechświecie jest aż nadto.
Benjamin Franklin

madeva_wybrane_logo_Strona_2
madeva_wiz_2

Wino to poezja w butelkach.

Robert Louis Stevenson