Miejscówka to kameralna restauracja z przednim jedzeniem i piciem, zawsze dobrą muzyką i niepowtarzalną atmosferą.

Miejscówka to kameralna restauracja z przednim jedzeniem i piciem, zawsze dobrą muzyką i niepowtarzalną atmosferą.
Miejscówka to azyl, kryjówka przed codziennością, dobre miejsce i dobry czas.
Miejscówka to od niedawna drugi dom, równoległa rzeczywistość, sposób na siebie, sposób na lepszy kawałek świata.
Bo Miejscówka, to przedsiębiorstwo społeczne, to miejsce pracy m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, chorych czy ubogich.

mockups-design.com
ulotka
pizza
wizytowki_miejscowka