Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

realizacja: rebranding logo oraz
realizacja materiałów informacyjnych i oznaczeń

Brokerzy ubezpieczeniowi to zawód profesjonalistów, od których wymagane jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych od lat zapewnia możliwość kształcenia pod kierunkiem najlepszych ekspertów i naukowców.

polbrokres_4
polbrokresr_3